Snapperiakorj

Oy Lillgård Ab on vireä vapaa-ajan asuntoalue Raaseporin Snappertunassa Höstnäsin kylässä. Alueellamme on 205 osakasta / tilaa. Aluetta on alettu rakentamaan 1960-luvun puolenvälin jälkeen. Yhtiön maa-alue on 140,65 hehtaaria ja vesialue on 35,20 hehtaaria. Teitä yhtiön alueella kulkee lähes 9 kilometriä ja laituripaikkoja veneille on yli 100. Meillä on kolme upeaa hiekkarantaa uimiseen ja sulkapallo sekä rantalentopallokentät pelaamiseen. Yhtiön pellot on vuokrattu viljelykäyttöön ja metsäalue on osakkaiden virkistyskäytössä marjastukseen ja sienestykseen.

 

 

  

Oy Lillgård Ab är ett företagsamt fritids bostadsområde i Raseborg Snappertuna Höstnäs by. På vårt område finns det 205 aktionärer/lägenheter. På området har byggandet påbörjats på 1960-talets senare hälft. Bolagets landområde är 140,65 hektar stort, vattenområdet är 35,20 hektar. Vägar finns på bolagets område cirka 9 kilometer och över 100 stycken bryggplatser reserverat för båtar. Vi har tre ståtliga simstränder för simning, en badmintonplan samt en strandvolleybollplan. Bolagets åkrar har utarrenderats för jordbruk, skogarna är reserverade för aktionärernas rekreation, bär- och svampplockning.


Oy Lillgård Ab - Maamiehenkatu / Odalgatan 15  - 10600 Tammisaari / Ekenäs