Kalakillan logo

Sähköpostiosoite: kalakilta(ät)lillgard.fi
Puheenjohtaja Ari Nuorinko

 

Kalastonhoitomaksu / Fiskevårdsavgift

 Tietoa kalastonhoitomaksusta / Information om fiskevårdsavgift

 

LILLGÅRDIN KALAKILLAN KALASTUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT          Lue tästä

LILLGÅRDS FISKARGILLETS FISKEREGLER         Läs här

 

Kalakillan käytössä olevat kalavedet    Katso tästä / se här! 

Fiskargillets ibruk varande fiskevatten finns tyvärr bara på finska,

 

Kalanpyydykset pitää kalastusasetuksen mukaan merkitä lipuilla, jotta vesillä liikkujat voivat pyydyksiä havaita. Huonosti näkyvä pyydys voi pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteen moottori- tai purjeveneelle.       Mallikuvia kalanpyydysten merkitsemisestä

 

Enligt förordningen om fiske ska fiskeredskap märkas med flaggor, så att de som rör sig på vattnen kan lägga märke till dem. Dåligt utmärkta redskap kan i värsta fall förorsaka farosituationer för motor- eller segelbåtar.  Broschyr med bilder om redskapsmärkning

 

Kalan ottikalenteri / Fiskens huggkalender.  Katso tästä / Titta här.