Tulevaisuutta varten laitoin pystyyn kyselyn, eli milloin haluaisitte yhtiökokoukset järjestettäviksi, arkipäivisin vaiko lauantaisin. Käypä heittämässä mielipiteesi. 

 

Perustin sivun yleisesti käytettyyn Facebookiin, toivottavasti kaikki osakkaat löytävät tiensä sinne ja voivat postata mielipiteitään mutta myös osto/myynti-ilmoituksia yms hyödyllistä tietoa.

https://www.facebook.com/groups/836200996531293

Nyt ranta-asemakaavamme on lopullisesti valmis ja saanut lainvoiman 6.7.2016

http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/aktiiviset-kaavahankkeet/ranta-asemakaavat/8118-lillgard-straddetaljplan-2

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on nyt hyväksynyt ranta-asemakaavamme! Jos ei valituksia tule niin kaava saa lainvoiman noin kuukauden päästä.

Alla linkki Raaseporin kaupunginvaltuuston pöytäkirjasivuille ja yhteenveto 23.5.16 kokouksesta.

http://ktoimisto.raasepori.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KVALT&pvm=23%2e5%2e2016%2018%3a00

______________________

Kaupunginvaltuusto 23.5.2016 § 46
Liiteluettelo:
Liite § 46/1: Lyhennelmät lausunnoista sekä niihin laaditut vastineet
Liite § 46/2: Kaavaselostus
Liite § 46/3: Kaavakartta, piirustus nro 16–16 ja kaavamääräykset
Ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Lillgårdin ranta-asemakaavan ja kaavamateriaalin, piirustusnumero
16–16, maankäyttö- ja rakennuslain §:n 52 mukaisesti.
****
Merkittiin, että kaupunkisuunnitteluarkkitehti Simon Store oli läsnä, kun kokouksessa käsiteltiin
§:ää 46
Merkittiin, että Mats Lagerstam ilmoitti esteellisyydestä ja että hän poistui kokouksesta §:n 46
käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lillgårdin ranta-asemakaavan ja kaavamateriaalin, piirustusnumero
16–16, maankäyttö- ja rakennuslain §:n 52 mukaisesti.
Täytäntöönpano:
kaavoitusosasto

 

Lillgård ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Ystadinkatu 3 10600 Tammisaari sekä sivulla http://www.raasepori.fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/aktiiviset-kaavahankkeet/ranta-asemakaavat/8118-lillgard-straddetaljplan-2

Förslag till ändring av stranddetraljplan för Lillgård finns offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på den offentliga anslagstavlan i front office, Ystadsgatan 3 10600 Ekenäs, samt på sidan http://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/aktiva-planprojekt/stranddetaljplaner/4403-lillgard-straddetaljplan

Kaavaehdotukseen on ilmeisesti jo kauan sitten tehty tarpeelliset korjaukset. Eli tällä hetkellä ei kenelläkään osakkaalla pitäisi olla enää mitään huomautettavaa kaavasta. Raaseporin kaupunki odottaa ainoastaan että sinne toimitetaan ne loput asiakirjat ja dokumentit jotka edelleen puuttuvat. Lähinnä siis kysymys on milloin Öhman ehtii ne kirjoittaa ja lähettää kaupungille. Kaupunki haluaa Öhmannilta vastineet niihin yli vuoden takaisiin lausuntoihin ja muistutuksiin ennen kuin kaavan käsittely voi edetä. Siitä viivästys.

 

Alla olevasta viestistä HPJ kertoi ettei hän ole sitä tehnyt vaan se on Öhmanin tekemä teksti joka HPJ on siirtänyt sivuille. Eli hallituksella ei ole toistaiseksi käsitystäkään missä kaavoitus tällä hetkellä menee eikä myöskään osakkaista jotka ovat kaavasta valittaneet. Aiempi hallitus on käsittääkseni sopinut kaavoittajan kanssa että loppulasku maksetaan kun kaava on valmis, nyt loppulasku on jo maksettu (EDIT: tämän käsityksen sain lauantaina Hj Laitalan puheesta, asia ei liene kuitenkaan niin, että loppulaskua olisi vielä maksettu, onneksi. Laitala esitti että "rahoja voidaan periä takaisin jos kaava ei valmistu"). Kaavoittajan innon tehdä muutoksia viimeisen laskun saannon jälkeen voi vain arvailla. Epäilen että lisälaskua on tulossa. 

Oma pyyntöni olisi että jos kaavassa on jotain korjattavaa, ko. tahot ottaisivat yhteyttä hallitukseen ja koettaisivat saada yhteisymmärryksen niin, että kaava etenisi. Vasta sitten kaavaan saataisiin yhteisymmärräys Lillgårdin taholta ja asia etenisi hallintoasteissa.

(EDIT2 Hallitus ei 1.8 keskustelussa kertonut tietävänä ketkä ovat kaavasta huomauttaneet, eikä olleensä heihin yhteydessä sitä heiltä kysyessäni. Päinvastoin, HPJ kehoitti osakkeenomistajia olemaan yhteydessä huomauttajiin. Jos hallitus ei hoita tätä työnään, on perin erikoista että yksittäisten osakkeenomistajien pitäisi ryhtyä tekemään hallityksen töitä koska käsittääkseni kukaan muu kuin kaavoittaja ja hallitus ei tiedä mitä kaupungille on tähän mennessä toimitettu)

Mika Rannanpää

040 5004077

Lillgårdin ranta-asemakaavaehdotus (ehdotus = valmiiksi laadittu kaava joka on kaupungin käsittelyssä) lähetettiin keväällä kaupungille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Seuraava vaihe käsittelyssä on että kaupungin kaavoituksesta vastaava kaavoituslautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi. Tästä on tarkoitus päättää 26.8. pidettävässä kokouksessa.

Nähtävilläoloaikana kaavaehdotuksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot. Kaavaehdotusta vastaan voi kunnan jäsen tehdä muistutuksen. Tämän jälkeen kaavehdotus käsitellään vielä uudelleen kaavoituslautakunnassa, sen jälkeen kaupunginhallituksessa ja lopuksi kaavaehdotuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Käsittely kaupungissa tullee kestämään syksyn ajan, todennäköisesti valtuusto voi hyväksyä kaavan ennen vuodenvaihdetta. Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta kaava saa lainvoiman n. 6 viikkoa valtuuston päätöksen jälkeen.

Tiedusteluja kaavasta voi tehdä kaavoittajalle, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai 044-2530464.

Sten Öhman
ranta-asemakaavan laatija

Raaseporin kaupunki on käsitellyt Lillgårdin kaavahakemusta lautakunnassa viimeksi keväällä 2014. Kaupunki ottaa kaavamme käsittelyyn vasta sen jälkeen kun Lillgård on toimittanut kaikki kaupungin edellyttämät tarpeelliset selvitykset ja asiapaperit.  Kaavan eteneminen kaupungin toimielimissä ei ole mahdollista sitä ennen joten kaava on edelleen keskeneräinen. Yhtiökokouksessa tiedotettiin että lisä kustannuksia ei kuitenkaan ole tulossa viivästymisestä huolimatta, joten siinä mielessä asialla ei liene kiirettä. Kaavan valmistumiseen saattaakin kulua vielä melko kauan, tiedoksi esim. mökin myyntiä tai uudisrakentamista suunnitteleville kuitenkin tämän hetken tilanteesta. 

Paikallishistoriaa juhannukseksi:

Hieno vanha kartta Höstnäsin alueelta löytyy seuraavasta linkistä:

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/16170/b16_10_1.jpg

Olen joskus aikaisemminkin liittänyt sen ilmoitustaululle, mutta lähetän sen nyt juhannustervehdyksenä uudelleen, kun osakkeenomistajapolvikin on jo ehtinyt jonkin verran vaihtua.

Kartta on vuodelta 1695. ( piirtäjä Samuel Brotherus).

Kartan mittakaava on kyynäröinä (alln; scala ulnarum), kyynärä on n. 60 cm.

Pellot ja niityt on mitattu tarkasti, rantaviiva on lähinnä viitteellinen. Maa on noussut reilussa 300 vuodessa noin 1,5 metriä ja rantaviiva on vastaavasti muuttunut.

Kartan kirjoituksesta selviää, että Lillgårdin nykyinen alue on aikanaan kuulunut ratsuväkirykmentin pastorin puustelliin eli virkataloon (Geometrisk Charta och Afritningh uppå Cavalerij Regements Pastorens Bostelle Hööstnäse, Belägeth i Karis Sn (socken) af Rasborgs Läns Västra Dhel, afmätt åhr 1695).

Vanhasta käsialasta on selvästi tunnistettavissa talon nimi Höstnäs, pieni saari nimeltä Gullö (Gullöön), läntisin osa Nötöstä (Nootöön) (ollut aikanaan useana erillisenä saarena), Rågö (Rååg öön), Långholm, Spituholm, Hunsvott, Lööfholmen, Halsholm, Tvisäcken. Nimistö on siis hyvin vanhaa perua.

Keskialueen uimarantaa vastapäätä oleva luoto (Saltsäcken) on tuohon aikaan ollut kokonaan veden alla ja sen kohdalla Rågön kallioniemi näkyy vain pienenä luotona erillään saaresta. Nötön tien alittavan vedenvaihtokanavan kohdalla on ollut kapea salmi. Långholmin ja mantereen välillä on ollut Sundfjärden-niminen salmi, josta on jäljellä vain Rågöntien alitava rumpu.

Niityillä ja pelloilla on kartassa nimiä: Saltwijks äng, Nyåkern,Norråkern, Söderåkern jne. Osa nykyisistä pelloista on siis ollut viljeltynä jo yli 300 vuotta. Juhannustaikoja varten kukkia kerätessä voisikin yrittää kuunnella ja katsella, tulisiko menneiden aikojen juhannusneidoista havaintoja.

Saltviken on ollut selvästi nykyistä laajempi, kuten myös kirkonkylään mennessä näkyvä Kjulböleträsk, joka on peittänyt suuren osan nykyisistä pelloista. Kjulbölestä on todennäköisesti tuolloin päässyt veneelläkin merelle. Nykyisinkin järven pinta on vain metrin verran merenpinnan keskikorkeudesta, joten ennen merivesi on päässyt vapaasti nousemaan Kjulböleen asti.

Toivotan kaikille lillgårdilaisille hyvää ja aurinkoista juhannusta, ja Penny-koiralta hännänheilutukset!

Antero Westerlund, Lillgård 190