VPK_asema 

 

Oy Lillgård Ab rekommenderar, att vi alla Lillgårdbor, understöder Snappertuna FBK med ett frivilligt understöd, en passlig summa, enligt var och ens bedömning. Snappertuna FBK är vårt stöd och hjälp i nödens stund.

Snappertuna FBK:s kontonr. är följande:

 

  

Oy Lillgård Ab suosittelee, että me kaikki Lillgårdilaiset, avustaisimme Snappertuna VPK:ta vapaaehtoiella avustuksella, sopivalla summalla jokaisen harkinnan mukaan. Snappertuna VPK on meidän tuki ja turva hädän sattuessa.

Snappertuna VPK:n tilinro. on seuraava:

FI79 4170 0010 0909 06

Tack!                                         Kiitos!