Oy Lillgård Ab:n toimitusjohtaja Riku Matilainen on irtisanoutunut tehtävästään. Hänen sopimuksensa Lillgårdin kanssa päättyy 30.6.2019.

Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Toimitusjohtajaa haetaan sekä yhtiön sisältä, että ulkopuolelta. Myös kirjanpitäjää/tilitoimistoa haetaan samalla.

Oy Lillgård Ab:s verkställande direktör Riku Matilainen har lämnat in sin avskeds ansökan. Hans kontrakt med Lillgård upphör 30.6.2019. Bolaget har påbörjat letandet efter en ny VD.
Samtidigt söker bolaget en bokförare / bokföringsbyrå

 Satu Laitala, hallituksen puheenjohtaja