VPK_asema 

 

Oy Lillgård Ab rekommenderar, att vi alla Lillgårdbor, understöder Snappertuna FBK med ett frivilligt understöd, en passlig summa, enligt var och ens bedömning. Snappertuna FBK är vårt stöd och hjälp i nödens stund.

Snappertuna FBK:s kontonr. är följande:

 

  

Oy Lillgård Ab suosittelee, että me kaikki Lillgårdilaiset, avustaisimme Snappertuna VPK:ta vapaaehtoiella avustuksella, sopivalla summalla jokaisen harkinnan mukaan. Snappertuna VPK on meidän tuki ja turva hädän sattuessa.

Snappertuna VPK:n tilinro. on seuraava:

FI79 4170 0010 0909 06

Tack!                                         Kiitos!

Teen yhdessä hallituksen jäsenten kanssa Isännöitsijän kierroksen tulevana lauantaina (12.6) seuraavan aikataulun mukaan:

Lahnatien ranta klo 10.00 - 10.50

Keskialueen ranta klo 11.00 - 11.50

Byvikenin ranta klo 12.00 - 12.50

Tervetuloa

Leo

Jag gör tillsammans med styrelsemedlemmar Disponentens runda inkommande lördag (12.6) enligt följande tidtabell:

Braxenvägens strand kl. 10.00 - 10.50

Mittenområdets strand kl. 11.00 - 11.50

Byvikens strand kl. 12.00 - 12.50

Välkomna

Leo

Kissatien kaivon kesävesi on otettu käyttöön tänään 18.4.2021.

Hyvää kevättä ja Kesää!

t. MP Heino/Kissatien kaivo

       
  Kuvahaun tulos haulle kesävesi    Keskialueen kaivo on tänään, 18.4.2021 käynnistetty kesän ajaksi. On mahdollista, ettei kaikista hanoista tule vielä vettä.  Voi olla, että jossainkohtaa pukisto on vielä jäässä.
   

Kylpytynnyreitä tai uima-altaita ei saa täyttää kaivoyhteisön vedellä! Katso kaivon säännöt pykälä 7 osoitteesta http://www.lillgard.fi/images/ka_kaivon_saannot.pdf

Mellanområdets brunn har i dag, 18.4.2021 tagits i bruk för sommaren.Det kan hända, att det inte kommer vatten ur alla kranar, p.g.a. någostans är ännu rören frusna.

Badtunnor eller simbasänger får ej fyllas med brunnslagets vatten!      Se brunnslaget regler paragraf 7 på  adressen  http://www.lillgard.fi/images/ka_kaivon_saannot.pdf

Keskialueen kaivotoimikunta / Mellanområdets brunnslag  

     

 

     

Myyn ISOVER KL36-100 eristevillaa.

Koko: 565x 870 mm, paksuus 100 mm

Määrä: 5 x 4,92 m2

Hinta: 100 euroa

Timo Martikainen/tontti 102

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 522 0629

Torpan kaivon vesi on taas käytettävissä.

Torpan kaivos vatten är åter i bruk.

 

Kevätterveisin / Vårhälsningar

Kaivokunta / Brunnslaget

   

Lillgård Kalakillan jäsenille tarkoitetut pyydysmerkit vuosille 2021-2022 ovat noudettavissa:

Ari Nuorinko, tila 155, Nallentie 42, puh 0400 473 281

                             tai

Sjolf Florström, tila 49, Haikaratie 16, puh. 0500 812 908

Lillgård Fiskargillets medlemmar kan avhämta sina bragdmärken för åren 2021-2022:

Ari Nuorinko, lägenhet 155, Nallevägen 42, puh 0400 473 281

                             eller

Sjolf Florström, lägenhet 49, Storkvägen 16, tel. 0500 812 908

     
     

Hallitus tiedottaa

Hyvät Lillgårdilaiset, valon määrä lisääntyy ja kevät tekee tuloaan. Kevät on myös muutosten aikaa.

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi Leo Puhakan. Hän aloittaa työnsä 1.3.2021.

Haluamme kiittää Anne Tuimalaa tekemästään työstä Lillgårdin hyväksi.

Toivotetaan Leo Puhakka tervetulleeksi. Hän tulee tapaamaan osakkaita kevään ja kesän aikana ja hänen yhteystietonsa päivitetään Lillgårdin kotisivuille.

Kevätterveisin: Hallitus

Styrelsen informerar

Bästa Lillgårdare, det blir ljusare och våren är på kommande. Våren är också förändringarnas tid.

Bolagets verkställande direktör byts. Bolagets styrelse har till nyverkställande direktör valt Leo Puhakka.

Han påbörjar sin tjänst 1.3.2021.

Vi vill tacka Anne Tuimala för det arbete hon har gjort för Lillgård.

Vi önskar Leo Puhakka välkommen. Han kommer att träffaaktionärerna under våren och sommaren

och hans kontaktuppgifter uppdateras på Lillgårds hemsidor.

Vårhälsningar

Styrelsen

Torpan kaivon kesävesi  on tänään suljettu talven ajaksi, hanat ovat talviasennossa, älkää sulkeko niitä.

Torpan kaivos sommarvatten har idag stängts över vintern, kranarna är i vinterläge, stäng inte dem.

 

Torpan kaivotoimikunta/ Torpan kaivos brunnslag.

Hallitus tiedottaa; yhtiökokouksen pöytäkirja löytyy kotisivuilta keskustelupalstan alta. Osio vaatii kirjautumista. Sinne täydennetään lähiaikoina myös sopimusluonnokset käyttöoikeussopimuksista koskien saunapaikkoja sekä laitureita. Saunasopimuksia on tehty 21 kpl ja laiturisopimuksia 18 kpl. Samoin lähipäivinä kotisivuille lisätään myös hallituksen laatima selonteko vuoden 2019 konsulttipalkkioista. Laituripaikkoja on vapaana yhtiön laitureissa tälläkin hetkellä n. 20 kpl, vapaita paikkoja esim. ensi kevättä silmällä pitäen voi tiedustella edelleen Leif Sarinilta. Leif hoitaa jatkossakin ulko-alueita, joten mm toiveet puiden kaadattamisesta yhtiön alueilta kuuluvat Leifin vastuualueeseen. Yhteystiedot löytyvät kotisivuilta. Yhtiökokouksessa oli esitetty toive auringonkukkapellosta keskialueen pellolle, toive pyritään toteuttamaan ensi keväänä. Terveyttä ja aurinkoista syksyä kaikille toivottaen, Lillgårdin hallinto

 

Styrelsen informerar; bolagsstämmans protokoll finns på hemsidans ” keskustelupalsta ”, Du bör logga in. Där finns för tillfället utkasten till avtal gällande bastuplatser och bryggor .Bastuavtalen är totalt 21st och bryggavtalen 18st. Inom kort delger styrelsen en rapport om konsulteringskostnaderna för år 2019. Bolaget har för tillfället ca 20st lediga båtplatser, vid behov av båtplats för nästa år, var god kontakta Leif Sarin. Leif sköter också i fortsättningen om uteområdena, önskan om att få fälla träd på bolagets områden hör till Leifs ansvarsområde. Kontaktuppgifterna finns på hemsidan. Vid bolagsstämman framfördes en önskan om att så solrosor på åkerplätten vid mittenområdet Önskan torde uppfyllas nästa vår. En frisk och solig höst tillönskas envar. Lillgårds styrelse