Lillgård Kalakillan jäsenille takoitetut pyydysmerkit vuosille 2019-2020 ovat noudettavissa:

Ari Nuorinko, tila 155, osoitteesta Nallentie 42

                             tai

Sjolf Florström, tila 49, osoitteesta Haikaratie 16

Lillgård Fiskargillets medlemmar kan avhämta sina bragdmärken för åren 2019-2020:

Ari Nuorinko, lägenhet 155 på adressen Nallevägen 42

                             eller

Sjolf Florström, lägenhet 49 på adressen Storkvägen 16

     
     
       
 

 

Kuvahaun tulos haulle kesävesi
 

 

   

Keskialueen kaivo on tänään, 20.4.2019 käynnistetty kesän ajaksi 

Kylpytynnyreitä tai uima-altaita ei saa täyttää kaivoyhteisön vedellä! Katso kaivon säännöt pykälä 7 osoitteesta http://www.lillgard.fi/images/ka_kaivon_saannot.pdf

Mellanområdets brunn har i dag, 20.4.2019 tagits i bruk för sommaren.

Badtunnor eller simbasänger får ej fyllas med brunnslagets vatten!   Se brunnslaget regler paragraf 7 på  adressen  http://www.lillgard.fi/images/ka_kaivon_saannot.pdf

            Keskialueen kaivotoimikunta / Mellanområdets brunnslag   

Benny & Sjolf
     

Torpan kaivon kesävesi  on tänään otettu käyttöön

Torpan kaivos sommarvatten har idag tagits i bruk

 

Kevätterveisin / Vårhälsningar

Stipe ja Lefa

Avokantinen kevytpurjevene Still 525 ( 5,25 x2,0 m), 240 kg, nosto/kiertoköli. Valm. Björndahl/Kokkola 1982. Isopurje, keulapurje ja spinaakkeri. Lasikuitumuovia. Alumiinitakila.

Suosittu koulutus- ja harjoituskilpavene pursiseuroissa, yli 500 kpl valmistettu. Keulassa ja perässä kannellista säilytystilaa. Soveltuu päiväretkeilyyn suojaisilla vesillä, erityisesti sisäsaaristossa. Perä kantaa pienen (esim 2,5hv) nelitahtimoottorin. Helposti kuljetettavissa tavallisella venetrailerilla, maissa siirreltävissä rantakelkalla. 

Hyväkuntoinen ja ehjä.  Purjeet alkuperäiset, mutta hyväkuntoiset.

Hintapyyntö 3000€, ei sisällä moottoria, traileria eikä rantakelkkaa. Traileria voi käyttää siirtokuljetukseen.

Nähtävänä Snappertuna Höstnäs Koiratie 15 (Westerlund)

Lisätietoja: Matti Suonpää 050 5066 052

Kuvia ja lisätietoja myös:

https://www.facebook.com/groups/163134680429076/

https://www.facebook.com/groups/836200996531293/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Still_525

Google:   Still 525

Ilmoitti:  Antero Westerlund  Lillgård 190 puh. 050 3680 353

 

 

Kun konvertoin laskutusohjelmalla Kalakillan jäsenmaksut sähköpostiin, niin jostain kumman syystä se ottikin Keskialueen Kaivon tilinumero FI5514323500365622 pankkitunnukseski eikä Lillgård Kalakillan tilinumero FI0522132000083282, Mikäli olette jo maksaneet jäsenmaksun joka ohjautui Keskialueen Kaivon tilille, niin siirrän kaikki Kalkilln jäsenmaksu Keskialueen Kaivon tilito Killan tilille. Ellette ole vielä maksaneet jäsenmaksunne niin olka niin ystävällist ja vaihtakaa virheellisen tilinumero yllä olevaan Kalakillan tilinumroksi FI0522132000083282..

Olen pahoillani sattuneesta viheestä.

Ystävällisin terveisin.
Sjolf Florström

 

Då jag konverterade med fakturerinngprogrammet Fisargillets medlemsavgifter för e-posten, så hände något underlig orsak tog konveretraren Keskialueen Kaivos kontonummer FI5514323500365622 i stället för Fiskargillets kontonummer FI0522132000083282. I fall att ni redan betalt medlemsavgiften och den gått till Keskialueen Kaivos konto, så kan jag flytta alla fgiskargillets medlemsavgifgter från Keskialueen Kaivos konto till Fiskargillets konto. Om ni inte ännu betalat medlemsavgfte , så var så vänliga och byt ut det felaktig kontunummret till Fiskargillets konto FI0522132000083282.

Jag beklagar det skedda missödet!

Med vänliga hälsningar.
Sjolf Florström

Oy Lillgård Ab:n toimitusjohtaja Riku Matilainen on irtisanoutunut tehtävästään. Hänen sopimuksensa Lillgårdin kanssa päättyy 30.6.2019.

Yhtiön hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan haun. Toimitusjohtajaa haetaan sekä yhtiön sisältä, että ulkopuolelta. Myös kirjanpitäjää/tilitoimistoa haetaan samalla.

Oy Lillgård Ab:s verkställande direktör Riku Matilainen har lämnat in sin avskeds ansökan. Hans kontrakt med Lillgård upphör 30.6.2019. Bolaget har påbörjat letandet efter en ny VD.
Samtidigt söker bolaget en bokförare / bokföringsbyrå

 Satu Laitala, hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön muutamat osakkaat ovat hakeneet rasitetoimituksia Lillgård-kiinteistön alueelle. Toimitukset on pidetty 26.2.19 sekä 5.3.19. Molemmista on nyt saatu Maanmittauslaitokselta pöytäkirjapäätökset. Toimituksiin voi hakea valittamalla muutosta 30 päivän kuluessa toimituksen lopettamisesta. Päätökset eivät siis ole vielä lainvoimaisia. Yhtiö julkaisee toimituspöytäkirjat sitten kun ne ovat lainvoimaisia.

26.2.19 pidetyssä rasitetoimituksessa perustettiin venevalkamaoikeus hakijoille ranta-asemakaavan perusteella. Hakijat perustivat Merenneito nimisen rantakunnan rasitealueen asioiden hoitamista varten. Lisäksi heille perustettiin tieoikeudet. Hakijat hakivat myös laiturinpito-oikeuden perustamista. MML päätös asiasta oli seuraava: ”venevalkamarasitealueen kiinteistöillä EI OLE OIKEUTTA laiturin pitoon. Venevalkamaoikeuden haltijalla ei ole samaa oikeutta kuin rannan omistajalla. Laituria ei saa tehdä ilman vesialueen/maa-alueen omistajan suostumusta."

5.3.19 pidetyssä rasitetoimituksessa MML hylkäsi kahden osakkaan venevalkama-, laituri- ja tieoikeus hakemukset.

 

Satu Laitala

Hallituksen puheenjohtaja

 

SERVITUTFÖRRÄTTNINGAR I LILLGÅRD

Några av bolagets aktionärer har anhållit om servitutförrättning på Lillgårds fastighetsområden.
Förrättningarna hölls 26.2.2019 och 5.3.2019. Beslut för bägge ansökningar har delgivits av Lantmäteriverket.
Ändring av besluten bör sökas inom 30 dagar från förrättningsdatum. Besluten har inte ännu erhållit laga kraft.
Bolaget presenterar förrättningsprotokollen då de fått laga kraft.

Vid servitutförrättningen 26.2.19 grundades småbåtplatsrätt åt sökande utgående från stranddetaljplanen.
Sökarna grundade en strandkommitte, Merenneito, för att sköta om servitutområdet. Därtill grundades rätt till servitutväg.
Sökande anhöll även om rätt att hålla brygga på området. Lantmäteriverkets beslut var följande: Småbåtplatsservitutområdet
HAR EJ RÄTT till brygga. Innehavaren av servitut har ej samma rättigheter som ägaren av strandområdet. Brygga får ej uppföras
utan vatten-/ landområdets ägarens samtycke.

Vid servitutförrättningen 5.3 förkastade Lantmäteriverket två aktionärers anhållan om småbåtplats-, väg- och bryggservitut.

 

Satu Laitala

Styrelsens ordförande

 

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.1.2019 antamallaan päätöksellä hylännyt Mika ja Niina Rannanpään hakemuksen erityisestä tilintarkastuksesta Oy Lillgård Ab:ssa.

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland beslöt den 11.1.2019 att förkasta Mika och Niina Rannapääs ansökan om en särskild granskning av Oy Lillgård Ab.

 

Oy Lillgård Ab

Osakkailla on oikeus hakea yhtiölle rasite kiinteistörekisteriin omalle yksityislaiturilleen. Ne tontit jotka on merkitty ranta-asemakaavassa yhteiskäyttöisiksi venevalkama alueiksi voivat hakea rasiteen suoraan Maanmittauslaitoksen sivuilla löytyvillä ohjeilla. Tontit joille ei ole kaavoitettu yhteiskäyttöalueille voivat hakea pakkorasitteen vastaavasti.

Maanmittauslaitos tekee maastomittaukset ja järjestää rasitetoimituskokouksen. LV/yk alueilla yhtiö ei pysty vastustamaan rasitteen saantia ja rasiteoikeus on pysyvä ilman korvausvelvollisuutta. Rasitteen haku menee rasitelainsäädännön mukaisesti vaikka yhtiö vastustaisikin rasitetta. Ohjeet, hinnasto ja kaavake löytyy Maanmittauslaitoksen sivuilta, www.maanmittauslaitos.fi.

Rasitteen hakemalla varmistatte pysyvän oikeutenne laitureihin sekä samalla tämä lopettaa vuosia kestäneen yhtiön laiturijahdin. Asiasta on myös tietoa yhtiön Facebook sivuilla.

Mika Rannanpää

Päivitys 26.2.2019:

Päivityksenä sen verran että ensimmäiset osakkaat ovat saaneet laiturirasitteensa MML päätöksellä. Nyt olisi hyvä hetki yhtiön hallituksen puhaltaa pelinsä poikki ja lopettaa yksityislaitureiden purku-uhkailu.

Torpan kaivon kesävesi on 16.11.2018 suljettu talven ajaksi

 

Torpan kaivos sommarvatten har stängts 16.11.2018 över vintern

 

Torpan kaivotoimikunta / Torpan kaivos brunnslag